ระบบป้องกันอัคคีภัย

Fire Protection System

· ระบบท่อยืน (Stand Pipe)
· ระบบสายฉีดดับเพลิง (Hydrant System)
· ระบบโปรยน้ำอัตโนมัติ (Spinkler System)
· ระบบดับเพลิงสะอาด (Clean Agent Fire Extinguisher)
· ระบบดับเพลิงด้วยโฟม (Foam Fire Extinguisher)
· ระบบดับเพลิง (Pre – Action)