ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

Ventilating and Air Conditioning System

• ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System)
• ระบบระบายอากาศ (Ventilating System)
• ระบบควบคุมควัน (Smoke Control System)
• ระบบอัดอากาศ (Air Pressurized System)
• ห้องสะอาด (Clean Room System)
• ระบบทำความเย็น (Refrigeration System)
• ระบบจ่ายแก๊ส (Gas Supply System)
• ระบบอากาศอัด (Compressed Air System)
• ระบบสูญญากาศ (Vacuum System)